Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2017-05-10

''DOBRZYCKIE STUDIA ZIEMIAŃSKIE'' NR 1


Rocznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce historii ziemiaństwa polskiego. Na jego łamach, prócz pracowników Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, publikuje szeroki krąg badaczy-regionalistów, a także autorzy związani z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Łódzkim i badacze ze środowisk pozauniwersyteckich z różnych stron kraju. Z publikowanych na łamach czasopisma cykli artykułów na szczególna uwagę zasługują materiały źródłowe z bogatego archiwum Rostworowskich (w tym zwłaszcza nagrane w 1961 r. wywiady z ambasadorostwem Zofią i Tadeuszem Romerami, niezwykle plastycznie opisujące waliza ziemiańskiego życia na Białorusi przez I wojną światową), fragmenty pamiętnika Tadeusza Chrzanowskiego – jednego z ważniejszych działaczy ziemiańskich  artykuły lokalnych badaczy poświęcone rodom ziemiańskim z powiatu krotoszyńskiego, artykuły monograficzne poświęcone niektórym aspektom działalności organizacyjnej i publicystycznej ziemiaństwa w XIX i XX  w.

SPIS TREŚCI TOMU 1 (ROK 2010)
Przedmowa
 
Rozprawy i studia
Jerzy Mańkowski, Rola i znaczenie ziemiaństwa wczoraj i dziś.
Kazimierz Balcer, 50-lecie małżeństwa hrabiów Zygmunta i Marii Czarneckich.
Andrzej Filipiak, Przyczynek do historii Noskowa k. Kalisza.
Zofia Gieryn-Ignatowicz, Ewolucja trybu życia ziemian i obyczajów ziemiańskich w Wielkopolsce od XVIII do XIX w.
Marek Jaeger, Ziemianie kaliscy wobec powstania styczniowego.
Jarosław Kita, Ziemiańskie pomysły szkolnictwa wiejskiego w Królestwie Polskim w połowie XIX w.
Nina Kapuścińska, Obronna czy niszczycielska rola zazdrosci? Przyczynek do rozwazań nad małżeństwem ziemiańskim.
Arkadiusz Ptak, Ziemiaństwo w miedzywojennym Pleszewie. Rola, znaczenie i postawy.
Michalina Petelska, Polski dwór w oczach Duńczyka. Wizyta Georga Brandesa u Brzezińskich w Pawłowicach w 1894 r.
Jakub Staszak, Druh komendant. Zbigniew Ostroróg-gorzeński jako organizator i dowódca w powstaniu wielkopolskim 1918-1919.
Magdalena Ujma, Polityczna i kulturalna rola rezydencji Jana III Sobieskiego.

Wspomnienia
Wojciech Kęszycki, Konspiracyjne podchorążówki w czasie II wojny światowej.

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER