Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2016-08-23

KONFERENCJA ,,DAWNI WŁAŚCICIELE DOBRZYCY NA TLE SWOICH CZASÓW''

Serdecznie zapraszamy w piątek 9 września br. na konferencję naukową poświęconą dawnym panom na Dobrzycy. Konferencja, wpisując się w żywotny dziś nurt badań nad dziejami poszczególnych rodów ziemiańskich i arystokratycznych, ma na celu wypełnienie luk badawczych dotyczących właścicieli dobrzyckiej rezydencji, wśród których znajdują się postacie bezsprzecznie zasługujące na szersze zainteresowanie. Wymienić tu można jej twórcę, generała Augustyna Gorzeńskiego, Kazimierza Turno, generała w armii Księstwa Warszawskiego, jego brata Adama – autora nieocenionego dla badań życia codziennego I poł. XIX w. dziennika, czy zasłużonego dla kultury polskiej bibliofila hr. Zygmunta Czarneckiego. Poszczególne referaty, wygłaszane w znacznej części przez wybitnych badaczy przedmiotu, koncentrować się będą przede wszystkim na ukazaniu roli i znaczenia wspomnianych wyżej postaci na tle epoki, warstwy społecznej, do której należeli i wydarzeń, w których brali udział.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 Wprowadzenie

10.25 Prof. dr hab. T. Jurek (IH PAN Poznań), Tumlin Dobrzycki i średniowieczna Dobrzyca.

10.50 Prof. UAM dr hab. M. Zwierzykowski (UAM Poznań), Pochodzenie i kariera Aleksandra Gorzeńskiego (1671-1754).

11.15 G. Glabisz (UAM Poznań), Antoni Gorzeński (1710-1774) i Wojciech Rydzyński (1705-1770) – właściciele i posesorzy Dobrzycy w czasach saskich i stanisławowskich.

11.40 K. Balcer (Dobrzyca), Szkice do portretu generała Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816) – działalność gospodarcza.

12.05 Przerwa

12.30 Prof. UMK dr hab. R. Mączyński (UMK Toruń), Wokół mecenatu generała Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816) – Stanisław Zawadzki i jego dzieło.

12.55 Prof. UW dr hab. J. Czubaty (UW), Generał Kazimierz Turno (1778-1817). Portret na tle epoki.

13.20 Dr A. Łuczak (IPN Poznań), Obóz przejściowy w Dobrzycy na tle niemieckiej polityki eksterminacyjnej wobec ziemiaństwa wielkopolskiego.

13.45 E. Jakimek-Zapart (IPN Kraków), Janina Czarnecka (1902-1978) – łączniczka Delegatury Zagranicznej WiN.

14.10 Prof. dr hab. W. Molik (UAM Poznań), Właściciele Dobrzycy na tle ziemiaństwa wielkopolskiego w XIX i XX w. – wprowadzenie do dyskusji.

14.35 Dyskusja

15:30 Zamknięcie konferencji

Zapraszamy również na konferencję muzealniczą MUZEUM - SAMORZĄDOWY OPIEKUN KULTURY w dniu 8 września br.

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER