•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   

 Godziny otwarcia Muzeum
od 1 kwietnia do 31 października

wt. - pt. od 10:00 do 17:00
sob. - od 10:00 do 18:00
niedz. - od 11:00 do 18:00
SOBOTA BEZPŁATNA

Aktualności...

aleja

 Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy realizuje projekt: „Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo- Parkowym w Dobrzycy” dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego 6.1  „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

Muzeum otrzymało dotację w wysokości 1.184.000,00 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.539.460,71 zł.

W ramach projektu w parku przeprowadzone zostały:

-  prace pielęgnacyjne szaty roślinnej (w tym leczenie drzew – pomników przyrody),

- zakupy i nasadzenia nowych roślin ( drzewa, krzewy oraz roślinność wodna),

- czyszczenia stawów i regulacja cieków wodnych,

- zakupy sprzętu do pielęgnacji parku.

Tablica:   pokaż... 

 

„Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku”

Ponadregionalny projekt edukacyjny współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Małopolskie Kuratorium Oświatowe w Krakowie, a także Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie oraz Gdańsku.

Oś tematyczna projektu koncentruje się wokół dziejów ziemiaństwa polskiego do zakończenia II wojny światowej. Celem projektu jest nie tylko poznanie dziejów polskiej elity społecznej, ale przede wszystkim zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, a w szczególności jej lokalnym wymiarem. Wyjątkowo cenne mogą okazać się nie tylko spotkania ze świadkami historii, ale także odkrywanie miejsc, które nawiązują do ziemiaństwa i jego dziejów.
 
Jednym z elementów projektu jest konkurs adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenów całej Polski. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z trzech form – pisemnej, fotograficznej lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków). Zwycięzcy konkursu pojadą do Krakowa na trzydniową sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim finałem konkursu.

Dodatkowe informacje:  pokaż...  

 

Wystawa „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy zapraszają na wystawę „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”, która prezentowana będzie w salach dobrzyckiego pałacu pomiędzy 18 listopada 2015 r. a 3 kwietnia 2016 r.

Kuratorem wystawy, prezentowanej uprzednio w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, jest dr Agnieszka Łuczak, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu

Ekspozycja, poprzez pryzmat losów poszczególnych rodzin ziemiańskich, przedstawia dzieje tej warstwy społecznej w ciągu ubiegłego stulecia, zwracając przede wszystkim uwagę na odgrywaną przez jej przedstawicieli rolę społeczną. Wiele miejsca poświecono również kwestii eksterminacji tej warstwy społecznej przez obu okupantów oraz jej zniszczenia w następstwie przeprowadzonej przez władze komunistyczne reformy rolnej.

Dodatkowe informacje:  pokaż... 

 

Genius loci w programach muzeów

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza w dniach 26-27 listopada 2015 r. na konferencję poświęconą relacji genius loci i programów działalności muzeów:

1. Budowanie programu muzeum. Historia miejsca jako czynnik podnoszący walor siedziby muzeum, niekoniecznie jako oś budowania programu?

2. Dawna tradycja jako centrum programu działalności muzeum, a oczekiwania zwiedzających.

Zapraszamy wszystkie muzea mające w swoim programie kultywowanie tradycji szlacheckiej i ziemiańskiej jak również posiadające kolekcje związane z tą tematyką.

Do programu konferencji pierwszego dnia zaprosiliśmy pana Piotra Górajca, zastępcę dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który pracował przy kształtowaniu programu dla tej instytucji w oparciu o wybrany fragment historii Wilanowa

Natomiast drugiego dnia pan Maciej Rydel dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego opowie o swoich kontaktach zarówno z muzeami, jak i z byłymi właścicielami dworów.  Uzupełnieniem będzie prezentacja działalności Akademii Dziedzictwa Dworu Polskiego, której kurator  pan Jerzy Mańkowski przedstawi jej cele oraz plany działania.

W dyskusji oczekujemy wymiany poglądów, uwag, a w szczególności dobrych praktyk, jak kształtować działalność muzeów w domach historycznych, aby nie zaniedbywać znaczenia „genius loci”, ale też jak organizować działalność w muzeum eksponującym historię miejsca, aby sprostać oczekiwaniom zwiedzających.

Konferencja organizowana jest we współpracy z:
Forum Muzeów Domów Historycznych – Stowarzyszenie Geniu Loci, 
Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, 
przy udziale pana Waldemara Rataja z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Współorganizatorem jest pan Tomasz Klauza, właściciel Muzeum Napoleońskiego oraz Muzeum Gwiezdnych Wojen w Witaszycach, gdzie będzie zorganizowana dyskusja przy kolacji w pierwszym dniu konferencji.

 http://www.palacwitaszyce.com.pl/

Więcej informacji ma stronie:

 http://www.geniusloci-muzeum.pl/

 • urzad marszalkowski
 • bip
 • um dobrzyca

Zobacz nas w GOOGLE STREET VIEW


Wykonanie: Sylmar360