Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
Stanisław Borowiak "Dwór a wieś folwarczna z Poznańskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku" Zobacz większe

Stanisław Borowiak "Dwór a wieś folwarczna z Poznańskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku"

Nowy produkt

Praca doktorska powstała pod kierunkiem prof. Witolda Molika, wydana przez Wydawnictwo Nauka i Innowacje z dofinansowaniem Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fundacji Zakłady Kórnickie, ukazuje rzadko poruszany we współczesnej literaturze przedmiotu problem relacji pomiędzy dworem a zamieszkiwaną przez robotników rolnych wsią folwarczną, których ewolucja, widoczna zwłaszcza na przełomie wieków pod wpływem procesów wywołanych nasileniem wychodźstwa zarobkowego do zachodnich obszarów Rzeszy niemieckiej, stanowi jedno z najważniejszych zagadnień dziejów społecznych tego okresu w Poznańskiem.

Więcej szczegółów

75,00 zł brutto

Więcej informacji

Praca doktorska powstała pod kierunkiem prof. Witolda Molika, wydana przez Wydawnictwo Nauka i Innowacje z dofinansowaniem Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fundacji Zakłady Kórnickie, ukazuje rzadko poruszany we współczesnej literaturze przedmiotu problem relacji pomiędzy dworem a zamieszkiwaną przez robotników rolnych wsią folwarczną, których ewolucja, widoczna zwłaszcza na przełomie wieków pod wpływem procesów wywołanych nasileniem wychodźstwa zarobkowego do zachodnich obszarów Rzeszy niemieckiej, stanowi jedno z najważniejszych zagadnień dziejów społecznych tego okresu w Poznańskiem.

Oprawa twarda
755 stron
ISBN:978-83-65988-39-3

SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Podziękowania
Wstęp
                1. Badania nad relacjami pomiędzy dworem a wsią w Poznańskiem
                2. Uzasadnienie wyboru tematu
                3. Cel pracy
                4. Zakres rzeczowy, chronologiczny i terytorialny
                5. Źródła i literatura przedmiotu
                6. Konstrukcja pracy
Rozdział I Ziemianie i robotnicy rolni w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
                1. Poznańskie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
                2. Reformy uwłaszczeniowe i ich konsekwencje
                3. Postęp rolniczy w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
                4. Wychodźstwo zarobkowe i ruchy migracyjne w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
                5. Ziemiaństwo i chłopstwo posiadające po uwłaszczeniu
                6. Wieś folwarczna i jej mieszkańcy w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Rozdział II „Wiejska kwestia robotnicza” w poglądach i działalności społeczno-politycznej ziemian poznańskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
                1. U progu epoki: kwestia robotnicza na wsi w publicystyce i działalności organizacji rolniczych w latach pięćdziesiątych XIX wieku
                2. Ziemianie wobec kwestii robotniczej na wsi od początku lat sześćdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych XIX wieku
                3. W obliczu masowego wychodźstwa ze wsi: ewolucja stanowiska ziemian wobec kwestii robotniczej w rolnictwie od końca XIX wieku do roku 1918
                4. Ziemianie wobec kwestii robotniczej na wsi w latach I wojny światowej
Rozdział III Warunki pracy w majątkach ziemskich poznańskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
                1. Zatrudnianie w majątku
                2. Praca w majątku
                3. Relacje międzyludzkie i konflikty
Rozdział IV Kształtowanie się wysokości płac w majątkach ziemskich Poznańskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
                1. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku
                2. Od „grynderki” po kryzys agrarny (od początku lat siedemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych XIX wieku)
                3. W czasach masowej emigracji do Niemiec i rolniczej koniunktury (od połowy lat dziewięćdziesiątych XIX wieku do wybuchu I wojny światowej)
                4. W okresie I wojny światowej (1914-1918)
Rozdział V Warunki socjalno-bytowe robotników w majątkach ziemskich Poznańskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
                1. Mieszkania robotników rolnych
                2. Wsparcie robotników przez dwór w chorobie, starości i nieszczęściu
                3. Działalność oświatowa i kulturalna wśród robotników
Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób
Spis ilustracji, rysunków i tabel
Zusammenfassung

Produkty powiązane