Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich Zobacz większe

Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich, pod red. Stanisława Borowiaka, Dobrzyca 2018

Nowy produkt

Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy tom 3.
Monografia wieloautorska, stanowiąca pokłosie konferencji naukowej o tym samym tytule organizowanej przez muzeum w 2017 r. Zawiera artykuły zasłużonych badaczy przedmiotu, ukazujące postacie bohaterów epoki napoleońskiej.

Więcej szczegółów

45,00 zł brutto

Więcej informacji

8 września 2017 r. w dawnej rezydencji Augustyna Gorzeńskiego odbyły się obrady konferencji Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich, stanowiącej kolejną część zapoczątkowanego przed kilku laty w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy cyklu dyskusji naukowych, poświęconych nie tylko historii tutejszej rezydencji i jej mieszkańców, ale także szerszym zagadnieniom związanym z dziejami ziemiaństwa polskiego oraz problematyce ich prezentacji w działalności muzealniczej i edukacyjnej. Podobnie jak poprzedzająca ją konferencja Dawni właściciele Dobrzycy na tle swoich czasów z września 2016 r., była ona więc zarówno próbą uzupełnienia pełnego luk stanu badań dotyczących właścicieli dobrzyckiej rezydencji oraz osób z nimi związanych, jak i ukazania ich na szerokim tle czasów, w których żyli i wydarzeń, w których brali udział.Tym razem jednak skoncentrowano się na tylko jednym, choć szczególnie ważnym dla naszych dziejów okresie historycznym – erze napoleońskiej, której poświęcona była również towarzysząca konferencji wystawa czasowa Józef Wybicki i jego czasy. Hymn. Legiony. Księstwo Warszawskie. Zadanie wprowadzenia w epokę przypadło otwierającemu konferencję referatowi prof. UAM dr. hab. Przemysława Matusika z Instytutu Historii UAM, który w zwięzły sposób scharakteryzował szanse i wyzwania, jakie dla sprawy polskiej oznaczał związek z napoleońską Francją oraz znaczenie krótkiego istnienia małego państwa wielkich nadziei dla późniejszego etapu narodowych dziejów.
Owocem prowadzonych w zeszłym roku debat jest kolejny, trzeci już, tom w serii Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Przemysław Matusik, "My z Napoleonem...". Kilka uwag o sprawie polskiej w dobie napoleońskiej.
Jacek Kowalkowski, Wokół związków Józefa Wybickiego (1747-1822) i Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816).
Edyta Pętkowska-Grabowska, O Legionach i dla Legionów. Działalność polityczna i publicystyczna Józefa Wybickiego (1747-1822) w latach 1796-1801.
Przemysław Rey,Przekaz propagandowy w Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.
Marek Krzymkowski, Działalność polityczna i administracyjna generała Augustyna Gorzeńskiego w czasach Księstwa Warszawskiego.
Adam Paczuski, Kazimierz Turno jako organizator i dowódca 5. pułku strzelców konnych Księstwa Warszawskiego w latach 1806-1807.
Kazimierz Balcer, "Dostali Braterstwo Dobrzycę... - śmierć gen. Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816) i przyjęcie schedy po nim przez gen. Kazimierza Turnę (1778-1817).
Dyskusja

Rok wydania: 2018
Objętość: 130 stron
Ilustracje: kolorowe
Okładka: twarda
Format: 21 x 21

ISBN 978-83-947813-7-8

Produkty powiązane