Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2018-04-13

Autor: Katarzyna Podczaska

Trzebowa

TRZEBOWA
Gmina Dobrzyca
Dwór Józefa Skórzewskiego z ok. poł. XIX –k. XIX w. 


Trzebowa
Fot. Katarzyna Podczaska 2018.

 

POŁOŻENIE: Założenie dworskie znajduje się przy drodze polnej Karmin-Koźminiec. 51°48’45” N 17°40’19” E.


Trzebowa                                                                                                                 Fot. Katarzyna Podczaska 2018.

 

DWÓR zbudowany został ok. połowy XIX w. W końcu XIX w. został rozbudowany. Posiada nowszą przybudówkę mieszcząca kuchnię dworską. Jest murowany, dwukondygnacyjny. Nakryty jest niskimi dachami dwuspadowymi. Wzniesiony został na planie dwóch prostokątów, stykających się ze sobą krótszymi bokami. Posiada przybudówkę nakrytą balkonem. Człon wschodni posiada osobne wejście. Elewacje podzielone są profilowanymi gzymsami kordonowymi i parapetowymi. Elewacje członu zachodniego opięte są pilastrami na narożach, a od północy i zachodu boniowane. Okna zamknięte są płasko i posiadają profilowane obramienia.

 

OTOCZENIE DWORU: W przydworskiej zwartej zabudowie zlokalizowany jest domek ogrodnika z 3. ćwierci XIX w., kamienno-ceglany, dwukondygnacyjny, opięty lizenami.

 

PARK posiada powierzchnię 3,44 ha. Założony został w połowie XIX w., obecnie jest mocno przekształcony i zdewastowany. Na jego terenie położone są dwa stawy połączone przepustami; duży staw z wysepką powstał po II wojnie światowej, z połączenia czterech mniejszych stawów i po likwidacji dawnego basenu kąpielowego. Drzewostan jest nieliczny, dominują w nim jesiony, dęby, graby pospolite i lipy.

 

WŁAŚCICIELE:

 - 1462-1499 – część - Wincenty z Karmina  h. Wczele z 1. żoną Jadwigą, 2. żoną Apolonią Bojanowską i synami: Janem, Piotrem, Stanisławem, Mikołajem oraz córkami:
                        Katarzyną, Anną, Barbarą i Heleną; część - Jadwiga, wdowa po Żegocie z Karminka i jej synowie: Maciej, Wincenty, Marcin, Mikołaj i Jan
- 1499-1527 - połowa - wdowa Apolonia z Bojanowskich Karmińska z córką Heleną i synem Mikołajem; druga połowa - Katarzyna, Anna, Barbara, Jan, Piotr i Stanisław,
                      dzieci zm.  Wincentego z pierwszej żony, zm. Jadwigi; w 1507 r. Piotr i Stanisław zobowiązali się rezygnować 2 łany roli osiadłe w Trzebowej i Karminku
                      Mikołajowi Baranowskiemu; w 1520 r. Piotr Karmiński części Trzebowej i Karmina wydzierżawił swojej żonie Annie Wienieckiej; w 1522 r. Mikołaj Karmiński
                      darował w dożywocie części Karmina i Trzebowej swojej żonie, Jadwidze Pijanowskiej; w 1522 r. Mikołaj Karmiński swój dział ojczysty i macierzysty w 
                      Trzebowej i Karminie  sprzedał bratu Piotrowi, a tenże Piotr swoją czwartą część w Trzebowej i Karminie, czwartą część młyna wodnego i folwarku oraz 2
                      zagrody w Karminku oraz 2 półłanki roli osiadłe i staw w Trzebowej, czwartą część sołectwa, czwartą część lasów i łąk tych darował dożywotnio swemu
                     „generowi” Janowi Wienieckiemu i Barbarze Karmińskiej; w 1527 r. Jan Karmiński swój dział ojczysty i macierzysty w Trzebowej i Karminie darował bratu
                      Stanisławowi; w 1532 r. Stanisław Karmiński sprzedał za 5,5 grzywny połowę łanu pustego w Trzebowej Magdalenie Koroszównie, żonie Macieja
                      Pabianowskiego h. Jastrzębiec z Fabianowa
- 1544 – część - Piotr Karmiński z córką Jadwigą – wdową po Janie Raczkowskim; część - Helena Bobrowska oraz jej synowie: Piotr, Sebastian i Stanisław
- 1545 - część - Stanisław Romiejewski z żoną Jadwigą Karmińską; część – Piotr Karmiński
- 1546 - część - Wojciech Kurowski; część - Barbara Karmińska, wdowa po Janie Karmińskim; część – Piotr Karmiński, który w 1546 r. sprzedał części Trzebowej i
             Karminka Tomaszowi Kromolickiemu
- 1550 – część - Stanisław Romiejewski
- 1552 – część - Stanisław Romiejewski; część - Tomasz Kromolicki i część - Wojciech Kurowski
- 1572 – część - Jan Kurowski, syn zm. Wojciecha; część - Stanisław Romiejewski (do 1574)
- 1578 – część - Jan Kromolicki h. Ciołek; część – Jan Kurowski; część – jego brat Maciej Kurowski
- 1580-1606 – część - Kasper Suchorzewski h. Zaremba
- 1582 – część - Wojciech Romiejewski, syn zm. Stanisława, z żoną Zofią Tomicką h. Łodzia; część - Kasper Suchorzewski h. Zaremba
- 1590 – część - Stanisław Romiejewski, syn zm. Benedykta i Anny Spławskiej; część - Kasper Suchorzewski h. Zaremba
- 1591 - Jarosław Łobocki i Stanisław Romiejewski; część - Kasper Suchorzewski h. Zaremba
- 1593 – część - Stanisław Romiejewski z żoną Heleną Konarską; część - Kasper Suchorzewski h. Zaremba
- 1606 – część -  Marcin Krąkowski z żoną Katarzyna Suchorzewską, córką ww. Kaspra
- 1618 – część - Stanisław Romiejewski; część - Wojciech Kromolicki; część - Marcin Krąkowski
- 1624 – część - Stanisław Baranowski h. Ostoja z żoną Elżbietą z Oszczeklińskich; część - Marcin i Katarzyna z Suchorzewskich Nakielscy
- przed 1629 – część - wdowa Elżbieta z Oszczeklińskich Baranowska z synem Wojciechem i córkami: Anną, Zofią (żoną Stanisława Krąkowskiego), Teofilą (żoną 1. Jana
                       Oborskiego, 2. Jana Pabianowskiego h. Jastrzębiec), Florianną czyli Florentyną (która poślubiła Marcjana Rogozińskiego) i Jadwigą
-  1629 – część - Wojciech Baranowski, syn ww. zm. Stanisława z żoną Katarzyną Chełkowską, wdową po Dobrogoście Sokołowskim i synami: Krzysztofem, Hieronimem i
               Stanisławem oraz córką Jadwigą
- ? - część - Aleksander Gajewski; część – Stanisław Krąkowski h. Trąby z żoną Zofią Baranowską
 - 1635 -  część - Zofia Tymieniecka, wdowa po Jerzym Zielonackim
- 1640-1657 - część - Bartłomiej Kołdowski h. Korab z żoną Marianną Grabińską
- 1657-1661 – część - Aleksander Brocki z żoną Anną Kołdowską
- 1661 – część – wdowa Anna z Kołdowskich Brodzka z córką Marianną, żoną Jana Radzimskiego
- ? - Ignacy i Jan Gajewscy h. Ostoja
- ? - Stanisław Skrzetuski h. Jastrzębiec z żoną Zofią Czacką
- 1661-1662 – część - Barbara Skrzetuska, córka ww. Stanisława z mężem Janem Błaszkowskim; część – Jadwiga Skrzetuska, córka ww. Stanisława z mężem Wojciechem
                      Czechelskim; część - Jan Zielonacki, który w 1661 r. zrezygnował ją na rzecz swego brata  Mikołaja
- 1669 – część – wdowa Barbara ze Skrzetuskich Błaszkowska z synami: Janem i Stanisławem oraz córkami: Anną, żoną Wawrzyńca Morawskiego i Jadwigą, żoną
               Wojciecha Korytkowskiego h. Mora
- 1670 - część - Krzysztof Baranowski, pisarz grodzki koniński, z żoną Anną Taczanowską h. Jastrzębiec
- 1675 – część - ww. Krzysztof Baranowski
- 1677-1678 – część - Marianna Brodzka, żona Jana Radzimskiego; część – ww. Krzysztof Baranowski
- 1678 -  część - Andrzej Jordan Sośnicki h. Trąby; część – ww. Krzysztof Baranowski
- 1680 – część - ww. Andrzej Jordan Sośnicki
- 1710-1715 - część - Antoni i Wawrzyniec Baranowscy, synowie ww. Krzysztofa oraz NN córki
- 1715 -  część - wdowa Helena z Sokolnickich Baranowska i jej córka Rozalia Baranowska; część - Wawrzyniec Baranowski
- przed 1724 – Elżbieta Baranowska i jej mąż Maciej z Komorza Kurcewski h. Szreniawa oraz Józef Umiński h. Cholewa ojciec i Jakub Umiński syn, zrodzeni ze zm.
                        Baranowskiej
- do 1749- Józef Kurcewski, syn ww. Macieja
- 1749-przed 1780 - Józef Przeradzki z żoną Konstancją Jastrzębską
- 1780-1787 – wdowa Konstancja z Jastrzębskich Przeradzka z synami
- 1789 - Antoni Przegrodzki
- 1825 - Ignacy Przeradzki
- 1846-1855 - Józef Skórzewski h. Drogosław z żoną Józefą Gertrudą Katarzyną Niemojowską h. Wieruszowa
- 1872 - Otto Freytag
- 1881 - L. Hackbarth
- przed 1896-1913 - Georg Hecker, rotmistrz kawalerii Landwery
- do 1945 – Emil Hecker, syn ww. Georga.

 Literatura:

Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen, Berlin 1872; Güter=Adressbuch der Provinz Posen, Stettin 1907; Jurek T., Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich w XV wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, n.s., t. 1: 1993, s. 134-147; Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 47: 1920, t. 2 (M-Z), Poznań 1922; Kurtzgefasstes Staatistisches Handbuch der Provinz Posen (…), Posen 1865; Małyszko S., Gajda Ł., Majątki wielkopolskie, t. II, Powiat pleszewski, Szreniawa 1997; Niederstetter J., Verzeichnis sammtlicher Ritter-und anderer selbstandigen grosseren Güter der Provinz Posen mit Angabe ihrer Besitzer, Posen 1859; Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1846; Powiat kaliski w XVI wieku, Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu, nr 632 z 8 VIII 1886 r., s. 5568-5569; nr 633 z 15 VIII 1886, s. 5576-5578; nr 634 z 22 VIII 1886 r., s. 5564-5566; nr 635 z 29 VIII 1886 r., s. 5572-5574; nr 636 z 5 IX 1886 r., s. 5778-5780; nr 637 z 12 IX 1886 r., s. 5809-5811; nr 638 z 19 IX 1886 r., s. 5816-5818; nr 639 z 26 IX 1886 r., s. 5603; nr 640 z 3 X 1886 r., s. 5611; nr 641 z 10 X 1886 r., s. 5619; nr 642 z 17 X 1886 r., s. 5628-5630; nr 643 z 24 X 1886 r., s. 5636-5638; nr 644 z 31 X 1886 r., s. 5645-1648; nr 645 z 7 XI 1886 r., s. 5652-5654; nr 646 z 14 XI 1886 r., s. 5659-5661; nr 647 z 21 XI 1886 r., s. 5669-5670; nr 648 z 28 XI 1886 r., s. 5676-5678; nr 649 z 5 XII 1886 r., s. 5682-5684; nr 650 z 12 XII 1886 r., s. 5682-5684; nr 650 z 12 XII 1886 r., s. 5693-5695; nr 651 z 19 XII 1886 r., s. 5700-502; nr 652 z 26 XII 1886 r., s. 5708-5710; nr 653 z 9 I 1887 r., s. 5716-1718; nr 654 z 16 I 1887 r., s. 5724-5726; nr 655 z 23 I 1887 r., s. 5733-5734; nr 656 z 30 I 1887 r., s. 5741-5742; nr 657 z 6 i 13 II 1887 r., s. 5748-5749; nr 658 z 20 II 1887 r., s. 5755-5756; nr 659 z 27 II 1887 r., s. 5768; nr 660 z 6 III 1887 r., s. 5772-5774; nr 661 z 13 III 1887 r., s. 5781-5782; nr 662 z 20 III 1887 r., s. 5790; nr 663 z 27 III 1887 r., s. 5797; nr 664 z 3 IV 1887 r., s. 5806; nr 665 z 10 IV 1887 r., s. 5814; nr 668 z 1 V 1887 r., s. 5888; nr 669 z 8 V 1887 r., s. 5846; nr 671 z 22 V 1887 r., s. 5861; nr 672 z 29 V 1887 r., s. 5869-5870; nr 673 z 5 VI 1887 r., s. 5877-5878; nr 675 z 19 VI 1887 r., s. 5892-5893; nr 676 z 26 VI 1887 r., s. 5901-5902; nr 677 z 3 VII 1887 r., s. 5909; nr 678 z 10 VII 1887 r., s. 5918; nr 679 z 17 VII 1887 r., s. 5925; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1880; 2. II, Warszawa 1881; t. V, Warszawa 1884; t. VI, Warszawa 1885; t. VII, Warszawa 1886; Żychliński T., Stosunek polskiej a niemieckiej większej własności w Wielkiem Księstwie Poznańskiem przed 30 laty a dzisiaj, Poznań 1978; Teki Dworzaczka.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER