Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2018-01-07

Wystawy i wydarzenia kulturalne

Koncepcja działalności

Koncepcja działalności dobrzyckiego muzeum kształtowała się stosunkowo długo – pierwotnie zakładano, że będzie ono funkcjonować jako Muzeum Wolnomularstwa, a w latach następnych wysunięto m.in. pomysł Muzeum Oświecenia. Ostatecznie, po dłuższych dyskusjach, w 2009 r. zdecydowano się podporządkować profil działalności Muzeum idei upamiętniania dziedzictwa historycznego i kulturalnego ziemiaństwa polskiego.

 

Wystawy

Misja muzeum realizowana jest przede wszystkim za pomocą wystaw czasowych o możliwie przekrojowym charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem losów warstwy ziemiańskiej i dziejów poszczególnych rodów ziemiańskich, osnutych na szerokim tle dziejów okresu porozbiorowego, dawnej obyczajowości i kolekcjonerstwa. Ważną rolę odgrywały również wystawy z okazji kolejnych rocznic narodowych, w których, prócz nakreślenia szerokiego tła historycznego, starano się zwrócić uwagę na rolę, jaką w ukazywanych wydarzeniach odegrali właściciele Dobrzycy lub osoby z nimi blisko związane. Ostatnia grupa wystaw ukazuje tematy ściśle związane z historią regionu – dzieje miejscowych bractw strzeleckich czy tutejszej społeczności żydowskiej. Kilkakrotnie uwagę poświęcano także tematyce wolnomularskiej, z którą Dobrzyca wciąż jest powszechnie kojarzona.

 

Publikacje

Z pośród szeregu wydanych przez muzeum publikacji należy tu wspomnieć przede wszystkim opublikowaną w 2007 r. pierwszą monografię obiektu autorstwa Róży Kąsinowskiej – w badaniach nad Dobrzycą dzieło prawdziwie pionierskie, prostując wiele narosłych wcześniej błędnych tez. Najnowsze wyniki badań dotyczących parku pałacowego, oparte w znacznej części na niewykorzystywanych dotąd przez historyków źródłach, przybliża praca Kazimierza Balcera, nagrodzona I nagrodą w konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wydarzenie muzealne roku „Izabella” 2016 i stanowiąca I tom nowej serii „Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy”  

 

Konferencje naukowe

W ostatnich latach zapoczątkowane zostały dwa cykle konferencji naukowych. Pierwszy z nich, organizowany od 2015 r., osnuty jest wokół problematyki muzealniczej, ochrony zabytków i edukacyjnej. Tematem drugiego z cykli, funkcjonujący od 2016 r., są wybrane zagadnienia z historii warstwy ziemiańskiej. Pierwsze dwie edycje jako pretekst do szerszych rozważań traktowały wybrane aspekty z dziejów dobrzyckiego założenia pałacowo-parkowego i jego właścicieli, przedmiotem kolejnych edycji będą już zagadnienia o bardziej

 

Wydarzenia kulturalne

Od 2004 r. organizowane są coroczne „Dobrzyckie Spotkania z Klasyką”– gościli na nich m.in. G. Brodzińska, W. Ochman, M. Torzewski, B. Rybotycka, J. Wójcicki, Skaldowie, A. i M. Sikorowscy, Z. Wodecki. Koncerty odbywają się też w ramach Festiwalu Muzycznym Południowej Wielkopolski oraz Polskiej Akademii Gitary. Coroczne plenery malarskie odbywały się we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Od 2014 r. trwa cykl plenerów „Ziemiańskie klimaty” odbywający się pod opieką byłego wielkopolskiego konserwatora zabytków p. Aleksandra Starzyńskiego oraz p. Haliny Borys – w jego ramach powstają malarskie wizerunki zachowanych w Wielkopolsce siedzib ziemiańskich. Muzeum współorganizuje corocznie „Pleszewsko-Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych: Szlakiem Rezydencji Ziemiańskich”, w ramach którego przed pałacem pojawiają się liczne, unikatowe w skali kraju, pojazdy zabytkowe.

 

Działania edukacyjne

Podobnie jak inne placówki o podobnym charakterze również dobrzyckie muzeum stara się wykorzystać potencjał edukacyjny drzemiący w tutejszym zespole pałacowo-parkowym, a przez możliwość odwołania się do historii i tradycji, a także do postaci tam zamieszkujących stara się upowszechniać także wśród najmłodszych wiedzę o dziejach warstwy ziemiańskiej. Z takich przekonań powstała nasza oferta edukacyjna, w ramach której od lat organizowane są liczne lekcje muzealny, warsztaty, konkursy i inne przedsięwzięcia adresowane do różnych grup wiekowych dzieci im młodzieży. Wszelkie lekcje muzealne i warsztaty są przygotowywane i prowadzone przez pracowników muzeum, którzy prócz wykształcenia historycznego są również pedagogami i animatorami.


Kalendarium wydarzeń
 

2005

-V-X - wystawa czasowa - „Moda z przełomu XVIII i XIX w.”

2006

-V-X - wystawa czasowa „Myślistwo jako styl życia”

-publikacja albumu Jana Skuratowicza „Pałac w Dobrzycy”

2007

-V-X - wystawa czasowa „Splendor stołu. Srebra stołowe XVI-XX w.”

-publikacja monografii Róży Kąsinowskiej „Dobrzyca. Fortalicja. Pałac Muzeum”

2008

-V - wystawa malarstwa Włodzimierza Springera

2009

-V-IX - wystawa czasowa „Masoneria – poznana, nie poznana. Chciana czy nie chciana

2010

-30 V – 30 X – wystawa czasowa „Dwór-polska tożsamość” autorstwa Macieja Rydla

2011

-29 V – 31 X – wystawa czasowa „Sztuka w służbie wojny”

-publikacja wydawnictwa „Non omnis moriar. Groby i sylwetki ziemian z powiatu pleszewskiego”

2012

-20 V – 30 IX – wystawa czasowa „Kurkowe bractwa strzeleckie w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Historia i dzień dzisiejszy”

14 XI – sympozjum „Dziedzictwo dworu polskiego – wielkopolska tradycja kultury solidarności”

-wystawa czasowa „Rodzina Rostworowskich w służbie społeczeństwa”

-publikacja wydawnictwa „Non omnis moriar. Groby i sylwetki ziemian z powiatu jarocińskiego”

2013

-2 VI – 31 X – wystawa czasowa „Wokół ziemiańskiego stołu”

2014

-V-X - wystawa czasowa „Od Renoira do Picassa”-1-14 IX – plener malarski „Ziemiańskie klimaty Dobrzyca 2014” wraz z wystawą poplenerową

2015

-V – wystawa czasowa „Wokół tradycji wolnomularskich”

-31 V – 21 VI – wystawa czasowa „W kręgu judaizmu”

-VII-IX – wystawa czasowa „teatr#blisko”

1-13 IX – plener malarski „Ziemiańskie klimaty Dobrzyca 2015” wraz z wystawą poplenerową

-18 XI (do 3 IV 2016 r.) – wystawa czasowa IPN Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX w.”

-konferencja muzealnicza „Genius Loci w programach muzeów”

2016

-3 V – 30 IX – wystawa czasowa „W 225 rocznicę Konstytucji 3 Maja”

-29 VIII – 11 IX – plener malarski „Ziemiańskie klimaty Dobrzyca 2016” wraz z wystawą poplenerową

-4 IX – 30 XI – wystawa czasowa „W kręgu dawnych właścicieli Dobrzycy”

-8 IX – konferencja muzealnicza „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa”

-9 IX - konferencja naukowa „Dawni właściciele Dobrzycy na tle swoich czasów”

-20 XI (do 31 III 2017 r.) -wystawa czasowa Soter Jaxa-Małachowski

-publikacja monografii Kazimierza Balcera „Ogród angielski gustowny i w rośliny bogaty… Zarys dziejów założenia parkowego w Dobrzycy” (tom I serii „Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy”)

2017

-od 1 III – wystawa planszowa „Janina Czarnecka – łączniczka antykomunistycznego podziemia”

-23 IV – 30 IX 2017 r.  – wystawa czasowa „Józef Wybicki i jego czasy. Hymn. Legiony. Księstwo Warszawskie”

-24 VI - wystawa planszowa „Wichlińscy herbu Sas. Dla ziemi kujawskiej i ojczyzny”

plener malarski „Ziemiańskie klimaty Dobrzyca 2017” wraz z wystawą poplenerową

-7 IX – konferencja muzealnicza „Dylematy edukacji historycznej o ziemiaństwie polskim”

-8 IX - konferencja naukowa „Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich”

-publikacja wydawnictwa pokonferencyjnego „Dawni właściciele Dobrzycy na tle swoich czasów” (tom II serii „Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy”)

-26 XI (do 2 IV 2018 r.) wystawa czasowa „Echa młodej Polski”

-5-30 XI – wystawa planszowa „Mańkowscy herbu Zaremba”

2018

-5-21 I – „Wystawa jednego obrazu – Marcello Bacciarelli, Portret Urszuli z Zamoyskich Mniszchówny”

-22 IV - 30 IX - wystawa „Twórczość artystyczna ziemian. Malarstwo i grafika”

-23 IV- 7 V- wystawa poplenerowa "Ziemiańskie Klimaty 2017" w Poznaniu

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER