Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2017-05-10

''DOBRZYCKIE STUDIA ZIEMIAŃSKIE'' NR 3
Rocznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce historii ziemiaństwa polskiego. Na jego lamach, prócz pracowników Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, publikuje szeroki krąg badaczy-regionalistów, a także autorzy związani z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Łódzkim i badacze ze środowisk pozauniwersyteckich z różnych stron kraju. Z publikowanych na łamach czasopisma cykli artykułów na szczególna uwagę zasługują materiały źródłowe z bogatego archiwum Rostworowskich (w tym zwłaszcza nagrane w 1961 r. wywiady z ambasadorostwem Zofią i Tadeuszem Romerami, niezwykle plastycznie opisujące waliza ziemiańskiego życia na Białorusi przez I wojną światową), fragmenty pamiętnika Tadeusza Chrzanowskiego – jednego z ważniejszych działaczy ziemiańskich  artykuły lokalnych badaczy poświęcone rodom ziemiańskim z powiatu krotoszyńskiego, artykuły monograficzne poświęcone niektórym aspektom działalności organizacyjnej i publicystycznej ziemiaństwa w XIX i XX  w.

SPIS TREŚCI TOMU 3 (ROK 2012)

Rozprawy i studia
Jacek Malkowski, Legalne drogi uzyskania szlachectwa w Polsce na przykładzie nobilitacji z XVII-XVIII w.
Nina Kapuscińska, Rytuały przejścia w scenariuszu szlacheckiego wesela.
Wiesław Kubiak, Zarys dziejów rodu Broniszów z Bieganowa i Otocznej.
Jakub Moryson, Wielka własność ziemska powiatu rawickiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
Andrzej Szymański, Ziemiaństwo polskie powiatu pleszewskiego na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w.
Tadeusz Mikołajewski, Przyczynek do dziejów zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy.
Stefan M. Rostworowski, uzup. Stanisław J. Rostworowski, Majątki ziemskie powiatu lubelskiego.

Wspomnienia
Pamiętnik pisany dla naszych dzieci z okazji Złotego Wesela marii i Ksawerego Korytków (1883-1933).
Stanisław J. Rostworowski, Wspomnienia o VII Zjeździe Rodowym.

Kronika
Szymon Balcer, Kronika wydarzeń w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy w 2012 r.

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER