Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2017-05-10

''DOBRZYCKIE STUDIA ZIEMIAŃSKIE'' NR 2
Rocznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce historii ziemiaństwa polskiego. Na jego łamach, prócz pracowników Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, publikuje szeroki krąg badaczy-regionalistów, a także autorzy związani z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Łódzkim i badacze ze środowisk pozauniwersyteckich z różnych stron kraju. Z publikowanych na łamach czasopisma cykli artykułów na szczególna uwagę zasługują materiały źródłowe z bogatego archiwum Rostworowskich (w tym zwłaszcza nagrane w 1961 r. wywiady z ambasadorostwem Zofią i Tadeuszem Romerami, niezwykle plastycznie opisujące waliza ziemiańskiego życia na Białorusi przez I wojną światową), fragmenty pamiętnika Tadeusza Chrzanowskiego – jednego z ważniejszych działaczy ziemiańskich  artykuły lokalnych badaczy poświęcone rodom ziemiańskim z powiatu krotoszyńskiego, artykuły monograficzne poświęcone niektórym aspektom działalności organizacyjnej i publicystycznej ziemiaństwa w XIX i XX  w.

SPIS TREŚCI TOMU 2 (ROK 2011)

Rozprawy i studia
Karol Kościelniak, Mechanizmy kariery w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na przykładzie żołnierzy z rodu Potockich herbu Pilawa.
Stanisław Borowiak, Centralne Towarzystwo Gospodarcze w Wielkim Księstwie Poznańskim wobec problemu wychodźstwa robotników rolnych w II połowie XIX w.
Nina Kapuścińska, Małżeństwa córek ordynata Antoniego Pawła Sułkowskiego z Królewiakami i z Galicjanami – przejawem międzyzaborowych kontaktów ziemiaństwa. 
Wiesław Kubiak, Chrzanowscy herbu Nowina i Poraj. 
Jakub Moryson, Książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki (1860 – 1918) Marek Jaeger, Ziemianie w policji i żandarmerii narodowej w czasie powstania styczniowego.
Jacek Malkowski, Służba dworska w majątku ziemskim Psary od XIX do XX w.
Andrzej Filipiak, Dom Miłosierdzia w Brudzewie. 
Jakub Staszak, Obóz wysiedleńczy w Cerekwicy – miejsce przetrzymywania wielkopolskich ziemian.

Wspomnienia
Kazimiera Kot, Rezydencja restaurowana sercem. 
Kazimiera Kot, Perła w Zakrzewie w dobrych rękach.

Kronika
Działalność muzeum w 2011 r.

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER