Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2015-12-01

Prace remontowe i konserwatorskie w pałacu

Autor: Stanisław Borowiak


Pałac w trakcie prac remontowych w 1997 r. Fot. M. Karalus.


Spośród prowadzonych od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. prac zabezpieczających, remontowych i konserwatorskich na terenie pałacu i założenia parkowego (kalendarium) szczególne znaczenie miały zrealizowane w latach 1997-2004 kompleksowe prace przy polichromiach ściennych. Konserwatorom, pracującym pod kierunkiem Jana Macieja Piękniewskiego, udało się odzyskać unikalny w skali kraju, jednolity wystrój pomieszczeń pałacu z przełomu XVIII i XIX w. Do najbardziej pracochłonnych zaliczała się prace w salach parteru, gdzie niemal wszystkie polichromie ukryte były pod wtórnymi warstwami farby piaskowej. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można odsłonięcie, zamalowanych już ok. 1840 r., dekoracji Saloniku Groteskowego na parterze. Pod warstwą wtórnej farby konserwatorzy odkryli inspirowane rafaelowskimi dekoracjami loggi watykańskich malowidła Roberta Stankiewicza. Duże znaczenie miało również odnalezienie sygnatury artysty na jednej z supraport. Konserwatorom udało się także odtworzyć pierwotny wygląd jadalni, saloniku z amorkami, sypialni i garderoby. Częściowo zrekonstruowano salę przy jadalni, oczyszczono i zakonserwowano malowidła w salonie z pejzażem.
Fragmenty polichromii w Jadalni (głowa gorgony) w trakcie odsłaniania i po ukończeniu prac restauratorskich.
Fot. J. M. Piękniewski i B. Gajewska.Podobne prace połączone z częściową rekonstrukcją przeprowadzono również w salach piętra pałacu. Ponadto przywrócono, zakłócony wtórnie wybitymi otworami drzwiowymi i wstawionymi przepierzeniami pierwotny układ pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Wszystkie wspomniane prace i ich znaczenie dla zachowania autentycznej substancji zabytkowej zostały docenione przyznaniem I nagrody w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2004”.Supraporta w Saloniku z Amorkami w trakcie odsłaniania i po zakończeniu prac
restauratorskich. Fot. J. M. Piękniewski i J. Pankowiak.1988-1995 – przeprowadzono prace zabezpieczające oraz roboty wzmacniające w piwnicach i w strefie portyku.

1996 – wzmocniono stropy piwnicy i piętra oraz ułożono ślepą podłogę, wykonano ściąg obwodowy oraz wieniec żelbetonowy w poziomie gzymsu wieńczącego. Ponadto zrealizowano większość prac związanych z wymianą więźby dachowej i pokrycia dachu.

1997 – w pałacu odtworzono wejście do piwnicy, wykonano ocieplenie i ślepą podłogę na poddaszu a także założono instalację odgromową oraz rozpoczęto prace przy konserwacji polichromii w salach parteru.
Prace restauratorskie w Sali Balowej. Fot. B. Gajewska.1998-2000 – kontynuowano prace konserwatorskie w salach na parterze pałacu, w którym zamontowano również system ogrzewania. W południowym skrzydle piwnic pałacowych uruchomiono instalację odwadniającą, która umożliwiła wykonanie kompleksowego osuszenia skrzydła budynku.

2001 – w dalszym ciągu trwały prace przy restauracji sal na parterze pałacu. Wykonano też gruntowny remont schodów głównych do budynku.

2002 – w ramach prac konserwatorskich przy polichromiach ściennych we wnętrzach pałacu wykonano badania konserwatorskie tynków na ścianach i sufitach bocznej klatki schodowej oraz odkrywki na płycinach drzwi sali z amorkami. Odtworzono dekorację malarską garderoby oraz górnego podestu głównej klatki schodowej. Ponadto prowadzono prace remontowo-konserwatorskie elewacji pałacu oraz polichromii podniebia portyku i płaskorzeźby tympanonu.

2003 – we wnętrzach ukończono większą część prac przy polichromiach ściennych na piętrze, przeprowadzono prace restauracyjne w salonie ze sztukaterią i rozpoczęto kolejny etap robót związanych z odtworzeniem parkietu. Ukończono również prace przy elewacjach oraz wykonano remont i konserwację historycznych drzwi wejściowych do budynku, w którym prowadzono też prace związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

2004 – przeprowadzono ostatnie prace restauratorskie przy polichromiach ściennych na piętrze, ukończono roboty związane z odtworzeniem parkietów oraz wykonaniem stolarki drzwiowej i okiennej.

2005 – przeprowadzono renowację zachowanego w sali ze sztukaterią jedynego oryginalnego pieca kaflowego w pałacu.

2007-2008 – uzupełniono wyposażenie pałacu, wykonując m.in. kopie niezachowanych klasycystycznych pieców i kominków.

2014 – przeprowadzono prace, których celem było wzmocnienie konstrukcji sufitów i uzupełnienie brakujących i uszkodzonych polichromii w Sali Balowej, Jadalni i Saloniku Groteskowym oraz przejściu pomiędzy Salą ze Sztukateriami a Biblioteką,. Natomiast w Westybulu Górnym zrekonstruowana została rozeta oraz pasy ornamentalne okalające sufit.
Sala z Pejzażem po zakończeniu prac restauratorskich. Fot. J. Pankowiak.Źródła: J. M. Piękniewski, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich, mpis, Archiwum Muzeum w Dobrzycy (25 tomów z lat 1998-2004); E. Andrzejewska, J. Witkowski, Odkrycia i konserwacja malowideł ściennych Roberta Stankiewicza i Antoniego Smuglewicza w pałacu w Dobrzycy, powiat Pleszew, [w:] „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” T. II: 2003, s. 143-154; R. Kąsinowska, Dobrzyca. Fortalicja. Pałac. Muzeum, Dobrzyca 2007, s. 229-238.

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER