Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2022-01-20

ROMANTYZM W TWÓRZOŚCI JULIUSZA KOSSAKAMickiewicz poezji w malarstwie
Chopin polskiej akwareli
i Sienkiewicz palety


Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 1999
Dwieście lat temu Adam Mickiewicz wydał tom poetycki „Ballady i romanse”, który uważany jest za manifest tego kierunku w Polsce. Następnie swoje pierwsze opery tworzył Stanisław Moniuszko, a w malarstwie swoją dojrzałą twórczość prezentował Piotr Michałowski.
Romantyzm ukształtował również Juliusza Kossaka, którego prace można podziwiać na wystawie Bitewna zawierucha.

Nowa epoka

Pierwsza połowa XIX wieku to czas radykalnych przemian gospodarczych, przemysłowych kulturalnych i cywilizacyjnych w całej Europie. Rewolucja przemysłowa i rewolucja francuska zrodziły bunt przeciwko regułom i zasadom rządzącym społeczeństwem w epoce Oświecenia. W sztuce, zwłaszcza niemieckiej i hiszpańskiej, już ostatnie dekady XVIII wieku zapowiadały wykształcenie się nowego nurtu kwestionującego racjonalistyczne pojmowanie świata. Romantyzm zwracał się do wnętrza człowieka – romantycznymi bohaterami literackimi kierowały zatem duchowość, uczucia, emocje, ale również walka w obronie ojczyzny.

W Polsce porozbiorowej również zmienił się charakter rodzimej sztuki. Zabrakło instytucji dworu królewskiego jako mecenasa sztuki i kultury. Warunki panujące w świecie artystycznym dyktowane były już nie przez króla, a przez odbiorców. Artyści musieli dopasować się więc do wolnego rynku, a także samodzielnie szukać dla siebie kreatywnej drogi. Wielu wybierało konkretne specjalizacje poszukując miejsca dla swojej twórczości i przestrzeni do ukazania swoich fascynacji artystycznych. Dlatego romantyzm w polskim wydaniu pełen jest różnorodności.


Piotr Michałowski, Szarża w wąwozie Samosierra,
1837. Fot. Wikimedia Commons


Juliusz Kossak, Szarża Krakusów na Rosjan w Proszowicach w 1846,
Fot. Wikimedia CommonsJuliusz Kossak, Stadnina u Wodopoju, 1857,
Fot. J. Pankowiak

Romantyczna wolność

Romantyzm w Polsce, zarówno w literaturze, jak i sztuce, przybierał różne postaci: od podstaw romantycznej miłości Adama Mickiewicza, przez ludowość Piotra Michałowskiego, po historyzm Artura Grottgera i Jana Matejki. Nurt romantyczny wchodził w ścisłe związki z rozwojem wydarzeń polityczno-społecznych, a jego rozkwit przypada na okres powstania listopadowego i Wiosny Ludów. Charakterystyczne jest, że twórcy polskiego romantyzmu pochodzili głównie z ziem kresowych (Piotr Michałowski z Krzysztoforzyc, Juliusz Kossak z Nowego Wiśnicza), na których rozłamy klasowe były bardziej widoczne niż w centralnej Polsce. Romantyzm był swojego rodzaju odpowiedzią na narastające ruchy rewolucyjne i narodowowyzwoleńcze. Odwracał się od współczesności w stronę historii i natury, upatrując w nich treści do odbudowania ducha narodu. Odczuwano go jako przejaw zgodnej z poczuciem polskości kultury rodzimej – „sztuki narodowej”.
    Wśród wielu środków artystycznych wykorzystywanych w sztuce romantycznej znajdował się motyw konia, który z jednej strony wiązał się ściśle z polską tradycją opartą na sarmatyzmie, z drugiej zaś był symbolem swobody i wolności, do której dążyła ludność na terenach porozbiorowych. Koń pojawiał się jako element scen historycznych, ale również jako temat osobnych portretów. Literatura romantyczna także podkreślała piękno koni, ich umiłowanie do niezależności i nieokiełznany pęd.
    Całą gamę romantycznych sposobów wyrazu można odnaleźć w dziełach najbardziej kojarzonego z polskim romantyzmem artysty – Piotra Michałowskiego. Jego sztuka nacechowana jest niepokojem ujętych w ruchu postaci, ich realizmem oraz smutkiem wyrażanym w ciemnej kolorystyce. Oscylował między skrajnie realistycznymi portretami a romantyczną wizją rycerskiej historii. Przez wielu nazywany był malarzem koni. Studia tych zwierząt tworzył już we wczesnej młodości i kontynuował przez cały okres swojej dojrzałej twórczości. Malarz wielokrotnie podejmował motyw samotnego konia, akcentując jego symbolikę, ale również wykorzystywał całe stada w różnych pozach i skrótach perspektywicznych, podkreślających dynamikę scen batalistycznych. 

    Michałowski był mistrzem i doradcą młodego Juliusza Kossaka. Poznali się w Rytarowicach u hr. Rozwadowskiego podczas pokazu sprowadzonych do stadniny arabów. Kossak wykonywał wtedy portrety prezentowanych zwierząt, którymi zachwycił się Michałowski, zapraszając następnie aspirującego malarza do swojego majątku w Bolestraszycach, gdzie przez kilka dni Kossak przyglądał się pracy artysty. Juliusz później wspominał tę wizytę ze wzruszeniem: (Michałowski) zaprosił mnie by wszystkie swoje skarby talentu i pracy pokazać, nie szczędząc rad godnych mistrz, dziś mi jeszcze drogich.
    Juliusz Kossak był znawcą koni, w jego dziełach ukazanych zawsze w dostojnych pozach, a także doskonałym psychologiem zwierząt umiejętnie ukazującym ich temperament, tak bardzo odzwierciedlający realia ówczesnej epoki.

Sztuka Narodowa

Najistotniejszą cechą polskiego romantyzmu był jednak jego patriotyczno-niepodległościowy charakter. Jednym z jego źródeł był zapewne negatywny stosunek do panującej rzeczywistości. Artyści odwracali się więc od współczesności, w której utrata niepodległości, Wiosna Ludów, klęska powstania listopadowego i styczniowego definiowały nastroje społeczne. Począwszy od lat czterdziestych XIX wieku chętnie podejmowano tematy związane ze szlachtą, królami i rycerstwem. Sięgając w nieco bliższą historię, popularne były również wojny napoleońskie, dające możliwość niezliczonych scen batalistycznych. Na łonie romantyzmu krystalizowało się malarstwo historyczne, oparte na badaniach przeszłości narodu i gloryfikacji polskości. W 1841 r. ukazał się na łamach „Tygodnika Petersburskiego” artykuł Seweryna Goszczyńskiego O potrzebie malarstwa narodowego, polskiego malarstwa, w którym autor zwraca się do artystów „(...) wskrzeście nam całe życie ojczyzny, ożywcie każdą jej chwilę”. Pod hasłem sztuki narodowej ukształtował się ok. połowy wieku typowo polski kierunek malarski, na kanwie którego z jednej strony swoje dzieła rodzajowo-ludowe tworzyli tacy artyści jak Jan Feliks Piwarski, Henryk Rodakowski czy Aleksander Kotsis, z drugiej zaś – obrazy historyczne malowali Juliusz Kossak, Wojciech Kossak i najbardziej znany przedstawiciel tego nurtu – Jan Matejko.

Juliusza ukształtował romantyzm, podzielał on romantyczną misję stworzenia malarstwa narodowego, w jego przypadku objawiającą się zamiłowaniem do przeszłości – sceny rodzajowe i batalistyczne często ukazywały czasy minione. Tematy współczesne były natomiast przyczynkiem do prezentowania kultury rodzimej, do ukazywania polskości. Spadkobiercą talentu i mentalności artystycznej Juliusza był jego syn Wojciech, którego panoramy batalistyczne jeszcze bardziej zapisały się w zbiorowej świadomości narodu.FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER