Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2016-09-23

WYSTAWA O DAWNYCH WŁAŚCICIELACH DOBRZYCY WCIĄZ DO OBEJRZENIA!

Wystawa stanowi próbę choćby skrótowego ukazania znaczenia pięciu zwiazanych z Dobrzycą rodów - Dobrzyckich, Gorzeńskich, Turnów, Bandelowów oraz Czarneckich, z których żaden nie doczekał się jeszcze swojej monografii. Szczególnie wiele miejsca poswięcono najwybitniejszym spośród osób związanych niegdyś z dobrzyckim pałacem - generałowi Augustynowi Gorzeńskiemu, ale także jego następcy generałowi Kazimierzowi Turno, jego bratu Adamowi Turno - autorowi nieocenionego dla badań życia codziennego I poł. XIX w. dziennika, czy zasłużonemu dla kultury polskiej bibliofilowi hr. Zygmuntowi Czarneckiemu.
 
Z uwagi na rozproszenie obiektów związanych z dawnymi właścicielami Dobrzycy, konieczna była szeroka kwerenda w archiwach, muzeach, bibliotekach i zbiorach prywatnych. Eksponowane na wystawie obiekty, prócz zbiorów własnych Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, pochodzą z zasobów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Biblioteki Kórnickiej PAN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz prywatnych zbiorów potomków rodziny Czarneckich.

Dzięki uprzejmości wspomnianych instytucji możliwe było wypożyczenie nie tylko szeregu portretów dawnych właścicieli pałacu, z wiszącym niegdyś w Dobrzycy portretem Augustyna Gorzeńskiego pędzla Kazimierza Wojniakowskiego na czele, ale i niezwykle ważnych dla ukazania dziejów majątku dokumentów i archiwaliów, spośród których wspomnieć warto zwłaszcza pierwszy wzmiankujący Dobrzycę dokument pergaminowy z 1327 r., i pierwszy zachowany w kaliskich ksiegach grodzkich opis Dobrzycy z 1667 r., liczne papiery rodzinne i majątkowe, listy gen. Jana Henryka Dabrowskiego do Kazimierza Turno, jeden z tomów dziennika Adama Turno czy materiały związane z działalnością publiczną gen. Augustyna Gorzeńskiego. Z innych ciekawych obiektów na wystawie obejrzeć można m.in. szesnastowieczne kafle - jedyny zachowany element wystroju pierwotnej siedziby Dobrzyckich oraz liczne fotografie ostatnich właścicieli pałacu rodziny Czarneckich.


Kurator wystawy p. Kazimierz Balcer oprowadzający po pierwszej z sal wystawowych. Na ścianie widoczny pochodzacy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu portret Teresy Błeszyńskiej - babki gen. Augustyna Gorzeńskiego, pod którym znajduje się gablota z księgą grodzka kaliską (na jej kartach można przeczytac najstarszy zachowany opis Dobrzycy z 1667 r.) i kaflem piecowym z końca XVI w. - jednym z zaledwie kilku zachowanych elementów wystroju dawnej siedziby Dobrzyckich. 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER