Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2016-08-02

KONFERENCJA NAUKOWA

Zwiększająca się świadomość uczestnictwa sektora kultury w nowoczesnym rozwoju gospodarczym, jak i zmiany oczekiwań społecznych w zakresie jakości życia wymagają od samorządów szybszej zmiany w sferze zarządzania na styku gospodarki i kultury. Jednak przed kadrą zarządzająca samorządowymi muzeami jawi się problem takiej organizacji działalności, aby nie tracąc statutowej specyfiki depozytariusza dziedzictwa narodowego, sprostać oczekiwaniom przeżyć i emocji zwiedzających, a zarazem wypełniać postulaty z obszarów edukacji, turystyki, itp.

W 2016 r. zapraszamy na dwudniową konferencję, proponując pierwszego dnia poszukiwanie wzorców i dobrych praktyk w zarządzaniu samorządowymi muzeami w ramach regionalnej polityki kulturalnej. Drugiego dnia zapraszamy na naukowe przedstawienie historii Dobrzycy.

8 września – „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa”
9 września – „Dawni właściciele Dobrzycy na tle swoich czasów”


Tematyka pierwszego dnia konferencji, jako dyskusja badaczy i praktyków będzie obejmować zagadnienia:
- Zadania instytucji kultury (muzeów) w perspektywie zadań własnych samorządu.
- Usytuowanie w regionalnej/lokalnej polityce kulturalnej.
- Działalność instytucji kultury inspiracją dla lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego.
Partnerami tego dnia Konferencji są:
Narodowy instytut Samorządu Terytorialnego
Katedra Zarządzania Miastem i Regonem, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
przy współudziale:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Stowarzyszenie Genius Loci, Forum
Muzeów Domów Historycznych, Związek Powiatów Polskich

Drugiego dnia konferencji, naukowcy z wielu krajowych uczelni i instytucji przedstawią historię dóbr dobrzyckich i dzieje rodów z nimi związanych. Edukacja regionalna powiązana z statutową misją Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, stanowią element kreacji zainteresowania wieloaspektową historią ziemiaństwa. Zaproszenie na spotkanie tego dnia muzeów, prezentujących różne aspekty zaangażowania ziemiaństwa w rozwój społeczny, gospodarczy, kulturowy, itp. społeczeństwa polskiego, będzie płaszczyzną do wypracowania apelu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o włączenie do prowadzonych programów zagadnień historii ziemiaństwa w jej szerokim spektrum dziedzictwa zarówno materialnego jak i niematerialnego.
 
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w konferencji. Więcej informacji na www.geniusloci-muzea.pl

Pliki do pobrania

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER