2016-11-30
ANDRZEJ NIEGOLEWSKI (1787-1857) - uczestnik wojen napoleońskich, pułkownik Wojska Polskiego, działacz społeczny, ziemianin - czytaj artykuł

2016-11-24
DEZYDERY CHŁAPOWSKI (1788-1879) - generał i rolnik, działacz gospodarczy, prekursor pracy organicznej i rolnictwa ekologicznego, nauczyciel młodego pokolenia rolników - czytaj artykuł

2016-11-21
TYTUS DZIAŁYŃSKI (1797-1861) - arystokrata, ziemianin, działacz polityczny, mecenas sztuki, wydawca źródeł historycznych - czytaj artykuł

2016-11-21
IGNACY DZIAŁYŃSKI (1754-1797) - arystokrata, poseł na Sejm Czteroletni, generał z czasów powstania kościuszkowskiego, działacz polityczny - czytaj artykuł

2016-11-21
KSAWERY DZIAŁYŃSKI (1756-1819) - arystokrata, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, poseł na Sejm Czteroletni, działacz polityczny - czytaj artykuł

2016-10-29
JANINA CZARNECKA (1902-1978) - ŁĄCZNICZKA ANTYKOMUNISTYCZNEGO PODZIEMIA - czytaj artykuł

2016-08-29
HRABINA MARIANNA Z CIECIERSKICH SKÓRZEWSKA (1741-1773) - SŁYNNA OSIEMNASTOWIECZNA SAWANTKA - czytaj artykuł

facebook mail iksww