2017-07-31

KONFERENCJA ''DYLEMATY EDUKACJI HISTORYCZNEJ O ZIEMIAŃSTWIE POLSKIM''

Zygmunt Czarnecki (1823-1908) z rodziną - jedna z wielu nietuzinkowych postaci, w jakie obfitowała warstwa ziemiańska w Wielkopolsce w XIX i XX w. - jak najlepiej prezentować wyjątkowość ich losów?

Plan konferencji - Palac w Dobrzycy, 7 IX 2017 r.:

10.00 rozpoczęcie konferencji
Wiesław Kaczmarek (dyrektor  Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy) - Przywitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji

10.20 – 11.20 I sesja - wprowadzenie  
dr Maciej Rydel (PTZ) - Przegląd muzeów w Polsce zajmujących się historią ziemiaństwa   
dr Ewelina Kostrzewska (Instytut Historii UŁ) - Społeczna aktywność ziemianek w XIX w.  
dr Kamila Kłudkiewicz, dr Michał Mencfel (Instytut Historii Sztuki UAM) - Kolekcje sztuki w rodzinach ziemiańskich 

11.20 - 11.40 przerwa

11.40 - 14.00 II sesja panelowa

Dyskusja (ok. 60 min) z udziałem: 
Marcin Schirmer – Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 
Danuta Prus-Głowacka – członek ZG, wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego PTZ  
Jerzy Mańkowski – właściciel dóbr w Brodnicy 
Mikołaj Pietraszak-Dmowski – prezes spółki Majątek Rogalin sp. z o.o., sekretarz zarządu Fundacji Raczyńskich 

Dyskusja ogólna (ok. 80 min)

14.00 – 14.30 lunch

14.30 – 15.30 III sesja podsumowująca z udziałem: 
Przedstawiciel Ośrodka "KARTA"  
Przedstawiciel Forum Edukatorów Muzealnych 
Prof. UJ dr hab. Katarzyna Barańska (Instytut Kultury UJ) - Podsumowanie debaty konferencyjnej 

15.45 – 17.00 zwiedzanie pałacu i parku

17.00 wspólne ognisko

O konferencji:
Szyld "Muzeum Ziemiaństwa", umieszczonego w dodatku w zespole pałacowo-parkowym o wysokich walorach zabytkowych, skłania do poejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentacji dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycja miejsca. W jakich kierunkach? - to właśnie stanowi przedmiot debaty na konferencji. Liczymy, że pozwoli ona odpowiedziec na choć niektóre pytania i wątpliwości związane z budową prezentacji muzealnych poświęconych historii ziemiaństwa. 

Dla uczestników:
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem - udział w konferencji jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych prosimy jednak o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Wiecej informacji o konferencji na TEJ STRONIE. Zapraszamy również 8 września na konferencję ''DOBRZYCCY BOHATEROWIE CZASÓW NAPOLEOŃSKICH'' i promocję książki ''DAWNI WŁAŚCICIELE DOBRZYCY NA TLE SWOICH CZASÓW''.

facebook mail iksww