Układ i dekoracja

plan_pietra_palacu
Plan piętra pałacu, oprac. A. Kąsinowski,
ze zbiorów Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Dwutraktowy układ wnętrz parteru i piętra załamuje się zgodnie z układem bryły budynku pod kątem prostym. w traktach północnym i zachodnim znajdują się większe pomieszczenia reprezentacyjne i mieszkalne, w traktach wewnętrznych – mniejsze wnętrza oraz klatki schodowe, a w załamaniu skrzydeł westybule. Westybul Dolny poprzez arkadowe prześwity i dwuprzęsłowe, krzyżowo sklepione przejście skomunikowany jest ze znajdującą się po jego południowej stronie główną klatką schodową. Od strony północnej arkadowe prześwity łączą go również z boczną klatką schodową. Westybul Górny jest znacznie silniej odseparowany od obu klatek schodowych i połączony z nimi jedynie pojedynczymi otworami drzwiowymi. Główną klatkę schodowa nakrywa sufit ze sklepieniem zwierciadlanym w środkowej części, a dwuprzęsłowy podest piętra sklepienia zwierciadlane wsparte na kolumnach toskańskich.

Wnętrza mieszkalne i reprezentacyjne parteru i piętra połączone są ze sobą amfiladowo, bez centralnego dominującego wnętrza i kompozycyjnego powiązania poszczególnych pomieszczeń. Na parterze znajdują się kolejno: Jadalnia, połączona z westybulem antykamera (zwana też Salonem przy Jadalni), Sala z Pejzażem, Salon z Amorkami, Salonik Groteskowy, Sypialnia i Garderoba. Obok Jadalni mieści się pierwotnie połączone z nią pomieszczenie kredensu (obecnie pełniące funkcję dyżurki ochrony), skomunikowane z westybulem korytarzykiem obok głównej klatki schodowej.

widok_z_biblioteki
Widok na salon ze sztukateriami i jadalnie
z perspektywy biblioteki, fot. TimeMachine

Na piętrze amfiladę pomieszczeń tworzą kolejno: Sala Balowa, przy której mieści się aneks pełniący funkcję Kredensu, dalej połączony z westybulem Salon ze Sztukateriami, Biblioteka (określana także mianem salonu narożnego), Salonik z Ptakami, Sala Egipska, Salonik Kominkowy i Pokój z Antresolą (na którą wiedzie klatka schodowa w grubości muru). Większość pomieszczeń nakryta jest sufitami, częściowo z fasetami, natomiast Salę Balową nakrywa sklepienie zwierciadlane umieszczone w środkowej części płaskiego sufitu.

W niemal wszystkich wnętrzach znajduje się niezwykle bogata i wysokiej klasy artystycznej dekoracja malarska. Płaszczyzny ścian większości pomieszczeń pokrywają iluzjonistycznie malowane imitacje podziałów architektonicznych oraz dekoracji sztukatorskiej i płaskorzeźbionej, w Westybulu Dolnym i Jadalni także dekoracji boniowanej. Główną rolę w wystroju głównej klatki schodowej oraz sal: Balowej, Egipskiej i Pejzażowej odgrywają subtelnie malowane i różnego charakteru pejzaże (widoki portowe i nadmorskie, zieleń za oknem, fantastyczne widoki wschodnie) umieszczone w ramach architektonicznych. Ściany Saloniku Groteskowego pokryte są z kolei bogatą polichromią wzorowaną na rafaelowskich dekoracjach loggi watykańskich. Salon ze Sztukateriami zdobiony jest, jako jedyny, dekoracją sztukatorską – m.in. panneaux z panopliami i symbolami poszczególnych sztuk oraz medalionami z przedstawieniami pór roku w supraportach.

facebook mail iksww