Działalność Muzeum

Po kilku latach dyskusji nad formułą placówki, Muzeum od 2009 r. zmieniło profil działalności, przekształcając się w Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy. Realizując nowe założenia programowe, Muzeum, prócz działalności wydawniczej i współpracy z innymi instytucjami na polu upowszechniania tradycji ziemiańskich, prezentuje we wnętrzach wystawy czasowe o tematyce związanej z ziemiaństwem, dawną obyczajowością i kolekcjonerstwem.

stół

Fragment wystawy „Wokół ziemiańskiego stołu” w Jadalni w 2013 r. Fot. A. Filipiak.

palac

Pałac fot. Sz. Balcer

Poprzednia |  1  2  3  4  | Następna

facebook mail iksww