Opis założenia parkowego w Dobrzycy

Autorzy: Kazimierz Balcer

Stanisław Borowiak

W północnej części parku znajduje się duży staw z wyspą, na której postawiono Monopter. Pałac jest usytuowany tuż przy stawie, którego wody otaczają go od strony zachodniej i północnej. Kiedyś staw był częścią fosy, która okalała zamek. Idąc od pałacu w kierunku południowym trafiamy na Oficynę, w której obecnie znajduje się biblioteka i Dział Historyczny Muzeum. Naprzeciw budynku widoczne jest najstarsze drzewo na terenie założenia – pochodzący z ok. 1680 r. paklon, czyli klon polny.


Pałac, Oficyna i Monopter od strony głównej osi widokowej. Fot. Sz. Balcer.

Drugi staw położony jest naprzeciw pałacu od strony wschodniej. Znajduje się przy nim zrekonstruowana podczas rewaloryzacji parku sztuczna grota. Od strony północnej nad stawem naprzeciwko groty do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku stał wspomniany już Kasztel, czyli sztuczne ruiny w formie baszt połączonych murami, który łączył się od strony zachodniej ze wspominaną wcześniej dawną oficyną przy bramie, rozebraną w drugiej połowie XIX wieku. Obecnie przy głównej bramie uwagę wchodzących przykuwa przede wszystkim rosnący tam platan – jedno z największych drzew tego gatunku w Europie, pochodzące z ok. 1735 r.


Pałac widziany od strony południowo wschodniej, z głównej osi widokowej. Fot. Sz. Balcer.

Poprzednia |  1  2  3  4  | Następna

facebook mail iksww