Położenie

Autorzy: Kazimierz Balcer

Stanisław Borowiak


Plan schematyczny założenia pałacowo-parkowego w Dobrzycy. Rys. Sz. Balcer.

Założenie parkowe pod względem kompozycyjnym jest odizolowane od sąsiadującej z nim miejscowości. Łączą go z nią jedynie perspektywy widokowe z okien piętra pałacu i niektórych miejsc w parku. Pałac nie stanowi centrum założenia parkowego, lecz usytuowany jest na jego obrzeżu, podobnie jak większość pozostałych budowli, a jego fasada nie jest zwrócona w kierunku dzisiejszej bramy wjazdowej, lecz otwiera się w stronę biegnącej ku południowemu wschodowi głównej osi widokowej, czyli dawnej alei wjazdowej.

facebook mail iksww