Prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne na terenie założenia parkowego

Autor: Stanisław Borowiak


Wjazd na teren zespołu pałacowo-parkowego przed i po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych.
Fot. G. Borowski i K. Korpik.

Obok pałacu pomiędzy 1996 a 2006 r. odrestaurowano również osiemnastowieczne pawilony parkowe – Oficynę, Panteon i Monopter, a na terenie dawnej osady ogrodniczej ulokowano administrację i zaplecze hotelowe. Warto podkreślić również znaczenie prowadzonych przy pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwających do dnia dzisiejszego rozległych prac rewaloryzacyjnych na terenie założenia parkowego. Objęły one m.in. regulację stosunków wodnych, odbudowę dróg i mostków nad stawami, wycinkę samosiejek, leczenie i cięcia korekcyjne pomników przyrody oraz liczne nowe nasadzenia.Poprzednia |  1  2  3  4  5  6  | Następna

facebook mail iksww