Prace remontowe i konserwatorskie w pałacu

Autor: Stanisław Borowiak


Pałac w trakcie prac remontowych w 1997 r. Fot. M. Karalus.

Spośród prowadzonych od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. prac zabezpieczających, remontowych i konserwatorskich na terenie pałacu i założenia parkowego (kalendarium) szczególne znaczenie miały zrealizowane w latach 1997-2004 kompleksowe prace przy polichromiach ściennych. Konserwatorom, pracującym pod kierunkiem Jana Macieja Piękniewskiego, udało się odzyskać unikalny w skali kraju, jednolity wystrój pomieszczeń pałacu z przełomu XVIII i XIX w. Do najbardziej pracochłonnych zaliczała się prace w salach parteru, gdzie niemal wszystkie polichromie ukryte były pod wtórnymi warstwami farby piaskowej. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można odsłonięcie, zamalowanych już ok. 1840 r., dekoracji Saloniku Groteskowego na parterze. Pod warstwą wtórnej farby konserwatorzy odkryli inspirowane rafaelowskimi dekoracjami loggi watykańskich malowidła Roberta Stankiewicza. Duże znaczenie miało również odnalezienie sygnatury artysty na jednej z supraport. Konserwatorom udało się także odtworzyć pierwotny wygląd jadalni, saloniku z amorkami, sypialni i garderoby. Częściowo zrekonstruowano salę przy jadalni, oczyszczono i zakonserwowano malowidła w salonie z pejzażem.

Poprzednia |  1  2  3  4  5  | Następna

facebook mail iksww