CZARNECCY H. PRUS III (1890 - 1939)

Autor: Stanisław BorowiakHerb Prus III
za: www.wikipedia.pl


W 1890 r. dobra dobrzyckie dla syna Józefa kupił hr. ZYGMUNT CZARNECKI (1823-1908), zasłużony dla kultury polskiej bibliofil, którego kolekcja ustępująca w Wielkopolsce jedynie zbiorom Działyńskich i Raczyńskich zasiliła potem zbiory Biblioteki Baworowskich, a następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Dodajmy, że był on również energicznym i zaradnym właścicielem ziemskim, który dzięki pracowitości i prowadzonej we własnych dobrach wzorowej gospodarce, do odziedziczonego Gogolewa dokupił kilka dalszych rozległych majętności. Prócz wielu inwestycji w nowo zakupionych dobrach, wzniósł też okazałą rezydencję w Rusku (prawdopodobnie jego dziełem są również pałace w Siekowie i Raszewach).

W rękach Czarneckich majątek pozostał aż do 1939 r. Jego właścicielem był najpierw zasłużony dla lokalnej spółdzielczości gospodarczej JÓZEF CZARNECKI (1857-1922), a następnie wdowa po nim oraz ich niezamężne córki. W tym okresie majątkiem administrował syn Józefa, STEFAN CZARNECKI (1893-1945), powstaniec wielkopolski i żołnierz wojny 1920r., a od 1932 r. właściciel Trzebosza i Siekowa.


Ślub Zofii Czarneckiej ze Stanisławem Güntherem. Na pierwszym planie nowożeńcy.
Fot. T. Semrau. Ze zbiorów Z. Günther.


Źródła i literatura: R. Kąsinowska, Dobrzyca. Fortalicja. Pałac. Muzeum, Dobrzyca 2007, s. 193-208

Poprzednia |  1  2  3  | Następna

facebook mail iksww