TURNOWIE H. TRZY KOTWICE (1816-1836)

Autor: Stanisław Borowiak


Herb Trzy Kotwice
za: www.wikipedia.pl


Po śmierci bezdzietnego GENERAŁA AUGUSTYNA GORZEŃSKIEGO (1743-1816) w 1816 r. dobra odziedziczył jego siostrzeniec, GENERAŁ KAZIMIERZ TURNO (1778-1817). Ciężkie rany odniesione w wojnach napoleońskich sprawiły, że zmarł on już w roku następnym, pozostawiając żonę, Helenę z Rogalińskich, wraz z małoletnimi dziećmi. Jedyny syn tej pary, Jan Napoleon Turno (1806-1821), zmarł przed osiągnięciem pełnoletności. Potęgujace się trudności finansowe do prowadziły do wystawienia majątku na licytację i jego przejścia w 1836 r. w ręce niemieckiego barona Friedricha Heinricha von Kottwitza (1782-1842).

Wiele czasu w dobrzyckiej rezydencji spędzał wówczas brat właściciela, ADAM TURNO (1775-1851), także weteran napoleońskiej epopei, a przy tym bystry i uważny obserwator życia codziennego – autor m.in. PIERWSZEGO POŚWIĘCONEGO DOBRZYCY ARTYKUŁU, opublikowanego w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu” w 1835 r., a także prowadzonego przez kilkadziesiąt lat dziennika, bez którego lektury nie może obyć się do dziś żaden z badaczy dziejów ziemiaństwa wielkopolskiego.


Pałac w Dobrzycy, rep. z „Przyjaciela Ludu”, nr 46 z 20 V 1835 r. Fot. Z. Zawidzki, 1959 r.


Źródła i literatura

Ł. Ptaszyński, Generał Kazimierz Turno 1778-1817, Poznań 2000, mpis pracy mgr w Zakładzie Historii Polski XIX i XX w. IH UAM;

R. Kąsinowska, Dobrzyca. Fortalicja. Pałac. Muzeum, Dobrzyca 2007.


Biografie przedstawicieli rodu - przejdź dalej

facebook mail iksww