PIERWSI WŁAŚCICIELE - DOBRZYCCY H. LESZCZYC (XIV w. - 1717)

Autor: Stanisław Borowiak


Herb Bróg (Leszczyc).
za: www.wikipedia.pl

Początki dobrzyckiej rezydencji datują się na okres średniowiecza. Pierwszą wzmiankę źródłowa o Dobrzycy zawiera dokument z 1327 r., w którym jako świadek występuje MIKOŁAJ DOBRZYCKI. Siedzibą jego potomków – Dobrzyckich herbu Leszczyc pozostała ona jeszcze przez niemal cztery stulecia, do 1717 r.

Spośród przedstawicieli rodu, których znaczenie i działalność nie wychodziły wówczas na ogół poza najbliższą okolicę, wyróżniał się żyjący w XV w. TUMLIN DOBRZYCKI, zaliczający się do bliskiego otoczenia starosty generalnego wielkopolskiego Łukasza Górki, dzięki któremu zapewne pełnił m.in. urzędy burgrabiego kaliskiego i podwojewodziego kościańskiego. 

Synowie Tumlina, Jan (zm. przed 1481 r.) i Grzymko (zm. po 1510 r.) dali początek dwóm liniom rodu, które podzieliły pomiędzy siebie Dobrzycę. Pierwsza z nich, wywodząca się od Jana Dobrzyckiego, pozbyła się swojej części dóbr już pod koniec XVI w. na rzecz Bojanowskich (jako jej właściciele wymieniani są później także Mycielscy, Żychlińscy i Jaskólscy).

 Przedstawiciele drugiej linii rodu, wywodzącej się od Grzymka Dobrzyckiego, utrzymali się na swoim dziedzictwie aż do 1717 r. Spośród ich przedstawicieli warto wspomnieć żyjącego w I poł. XVII w. ADAMA FRANCISZKA DOBRZYCKIEGO (ZM. 1664), za którego czasów dokonano rozbudowy rodowej siedziby, nadając jej, dzięki dostawieniu części południowej, zachowany do dziś, charakterystyczny kształt litery „L”. W okresie przejmowania majątku przez jego syna JANA WOJCIECHA DOBRZYCKIEGO (1624-1690), starostę ciechanowskiego, tytułowanego również sekretarzem królewskim, sporządzano natomiast najstarszy zachowany do dziś opis rodowej siedziby. 

Syn Jana Wojciecha, MICHAŁ DOBRZYCKI (1660-1715) zdołał w 1697 r. wykupić z rąk Jaskólskich pozostającą w ich posiadaniu część Dobrzycy, dzięki czemu ponownie scalił podzielone niegdyś dobra. W niespełna dwadzieścia lat później, w 1717 r., na mocy sporządzonej trzy lata wcześniej umowy, wdowa po nim sprzedała rodową siedzibę ALEKSANDROWI GORZEŃSKIEMU (1671-1754).


Źródło: R. Kąsinowska, Dobrzyca. Fortalicja. Pałac. Muzeum, Dobrzyca 2007, s. 9-28.

 
Biografie przedstawicieli rodu - przejdź dalej

Poprzednia |  1  2  | Następna

facebook mail iksww