Monopter

Monopter jest budynkiem murowanym z cegły, parterowym, na wysokim podpiwniczeniu. Wzniesiony został na planie koła, z dostawionymi od zewnątrz schodami. Nakryty jest niską kopułą i posiada elewacje tynkowane, z wysokim, boniowanym cokołem. Toskańskie kolumny zwieńczone są belkowaniem z fryzem tryglifowym.


Monopter, fot. K. Korpik, ze zbiorów Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

facebook mail iksww