Oficyna

Oficyna jest budynkiem murowanym z cegły, parterowym, z użytkowym poddaszem, wzniesionym na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Bryłę budynku nakrywa dach łamany polski. Wnętrze charakteryzuje się dwutraktowym układem, z wysuniętą w płytkie ryzality środkowe sienią przejściową na osi. Symetryczne elewacje są tynkowane, zwieńczone podokapowym gzymsem kostkowym, z boniowanymi narożami i ryzalitami. W ryzalitach zwieńczonych trójkątnymi naczółkami znajdują się półkoliście zamknięte drzwi ujęte parą półkolumn toskańskich.


Oficyna, fot. K. Korpik, ze zbiorów Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

facebook mail iksww