MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

POJĘCIE ZIEMIAŃSTWA


Ziemianie wielkopolscy o swej warstwie pod k. XIX i na pocz. XX w

Jak już przed ćwierćwieczem zauważyła Janina Leskiewiczowa, termin ziemiaństwo „ma historycznie zmienną treść i niejasno sprecyzowany z punktu widzenia socjologicznego zasięg”... - WIĘCEJ

Problem definicji ziemiaństwa

W ciągu ostatniego dwudziestopięciolecia nastąpił znaczący rozwój badań nad dziejami ziemiaństwa, a „punkt ciężkości badań i zainteresowań historyków XIX stulecia szybko przesunął się z dziejów klasy robotniczej i chłopstwa właśnie na dzieje ziemiaństwa. Łącznie liczba różnego prac dotyczących jego losów w okresie zaborów zdecydowanie przewyższa łączną liczbę publikacji poświęconych innym klasom i warstwom społecznym” - WIĘCEJ

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
NEWSLETTER